Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken

Monitor Economie MVS 2018

Deze monitor schetst een beeld van de economische ontwikkeling van de MVS-gemeenten. Dit betreft de ontwikkeling van de werkgelegenheid, werkloosheid, arbeidsparticipatie, inkomen, uitkeringen en armoede.

13-08-2018 / Algemeen / 15 pagina's / 549 kB

Rapport Armoede in de MVS-gemeenten

Dit rapport beschrijft de eerste bevindingen van het datagedreven onderzoeksproject ‘Inzicht in (verborgen) armoede’. Voor het onderzoek zijn grote hoeveelheden microdata gekoppeld en geanalyseerd, waardoor een gedetailleerd beeld ontstaat van de armoede in de MVS-gemeenten. In het rapport wordt allereerst becijferd wat de omvang is van verschillende groepen armen. Ook wordt beschreven met welke kenmerken armoede samenhangt en in welke mate. Verder wordt stilgestaan bij de vraag die het beginpunt vormde van het onderzoek: maken alle inwoners die daarop recht hebben gebruik van de armoede- en schuldenvoorzieningen? Met andere woorden: is er geen sprake van verborgen armoede?

03-07-2018 / Algemeen / 46 pagina's / 4746 kB

Monitor Economie MVS 2016

In de monitor Economie zijn onder andere onderwerpen als werkloosheid en werkgelegenheid overzichtelijk gepresenteerd voor de drie MVS-gemeenten: Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

16-05-2017 / Algemeen / 4 pagina's / 1157 kB

Inkomensgegevens MVS

Eind 2016 heeft het CBS het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2014 uitgegeven. Hierin zijn inkomens van personen en huishoudens weergegeven, verdeeld naar gemeente, wijk en buurt. De basisgegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Basisregistratie Personen. Uit deze gegevens is dit rapport samengesteld met inkomensgegevens van de drie MVS-gemeenten: Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

16-05-2017 / Algemeen / 24 pagina's / 1545 kB

De Onderwijsmonitor drie jaar later

In dit onderzoek wordt van alle leerlingen die in 2012/2013 in groep 8 van één van de basisscholen in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam zaten, bekeken hoe het drie jaar later gaat op school. Volgen zij onderwijs dat past bij hun Citoscore? Zijn ze blijven zitten? Zijn ze opgestroomd naar een hoger of afgestroomd naar een lager schooltype? Krijgen de leerlingen een passend schooladvies? Dit rapport beschrijft de bevindingen.

15-02-2017 / Algemeen / 25 pagina's / 691 kB