Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken

Rapportage - Monitor gezondheid, bewegen en sport 2018

In deze monitor komen diverse onderwerpen aan bod. De monitor geeft inzicht in de leefstijl, en het beweeg- en sportgedrag van Schiedammers. Daarnaast is gevraagd naar hun mening over de sportaccommodaties en het beweeg- en sportaanbod in Schiedam. De uitkomsten van de monitor geven aandachtspunten voor het uitvoeringsprogrammma bewegen en sporten, het formuleren van het lokaal sportakkoord en het ontwikkelen van de kadernota sportaccommodaties.

18-10-2019 / Gemeente Schiedam / 29 pagina's / 887 kB

Rapportage Jeugdmonitor 2019

De gemeente wil jongeren graag actief betrekken bij hun leefomgeving en de stad. Daarom zijn jongeren in drie groepen (groepen 7 en 8 van de basisschool, middelbare scholieren en 17-23-jarigen) bevraagd over diverse onderwerpen, zoals gezondheid, pesten en vrijetijdsbesteding. De uitkomsten van de monitor zullen onder andere worden besproken met de onderwijspartners in de stad voor de verdere ontwikkeling van de Strategische Agenda Onderwijs, met de jongerenbeweging ‘I’ve Got The Power’ en met partners in de stad die zich richten op thema’s als opvoedondersteuning, talentontwikkeling en preventieve interventies.

18-10-2019 / Gemeente Schiedam / 51 pagina's / 664 kB

Infographic Armoede en schulden Schiedam 2019

Hoe heeft de armoede onder de inwoners van Schiedam zich ontwikkeld in de afgelopen periode? Dat is de hoofdvraag van een onderzoeksrapport, dat het vervolg is op het rapport ‘Armoede in de MVS-gemeenten’ uit 2018. Bij dit rapport horen vier infographics: één voor elk van de gemeenten en één voor de drie gemeenten samen.

10-10-2019 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 211 kB

Atlas voor Gemeenten 2019 - Schiedam

Jaarlijks vergelijkt de Atlas voor gemeenten de 50 grootste gemeenten van Nederland op een groot aantal indicatoren. De Atlas bevat naast een woonaantrekkelijkheidsindex en een sociaal-economische index ook allerlei andere ranglijsten waarmee de relatieve positie van Schiedam kan worden bepaald. Het thema dat dit jaar uitgebreid aan de orde komt betreft ‘groei en krimp’. De bevolkingsontwikkeling van de afgelopen 50 jaar wordt per gemeente inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten voor Schiedam zijn in een korte rapportage samengevat.

26-06-2019 / Gemeente Schiedam / 10 pagina's / 401 kB

Monitor Evenementen en Cultuur 2018 (Schiedam)

Hoe bekend zijn Schiedamse evenementen en culturele instellingen bij de bewoners? En welk rapportcijfer krijgen deze evenementen en instellingen? Hoe willen Schiedammers geïnformeerd worden over activiteiten in Schiedam. En welke evenementen ontbreken er eigenlijk in Schiedam? Deze vragen worden beantwoord in de tweejaarlijkse rapportage evenementen en cultuur.

18-01-2019 / Gemeente Schiedam / 13 pagina's / 539 kB

Rapportage enquête Skillzfestival Schiedam 2018

Op zaterdag 7 juli 2018 werd voor het eerst het Skillzfestival georganiseerd. In opdracht van het team Stadspromotie van de gemeente Schiedam heeft het Kenniscentrum MVS een enquête onder de bezoekers van dit gratis muziekfestival gehouden. De rapportage bevat niet alleen de uitkomsten van de enquête, maar ook tellingen van het aantal bezoekers.

05-12-2018 / Gemeente Schiedam / 16 pagina's / 511 kB

Ervaringen met de WMO - Factsheet Schiedam

Jaarlijks krijgen cliënten Wmo een schriftelijke enquête waarin gevraagd wordt naar de ervaringen met de Wmo. Aan de hand van drie thema’s zijn meerdere stellingen voorgelegd. De factsheet geeft een verkorte weergave van de resultaten van zowel 2018 en 2017. De rapportage gaat hier dieper op in. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunt u uw gemeente vergelijken met andere gemeenten.

02-07-2018 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 257 kB

Ervaringen met de WMO - Rapport Schiedam

Jaarlijks krijgen cliënten Wmo een schriftelijke enquête waarin gevraagd wordt naar de ervaringen met de Wmo. Aan de hand van drie thema’s zijn meerdere stellingen voorgelegd. De factsheet geeft een verkorte weergave van de resultaten van zowel 2018 en 2017. De rapportage gaat hier dieper op in. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunt u uw gemeente vergelijken met andere gemeenten.

02-07-2018 / Gemeente Schiedam / 12 pagina's / 873 kB

Factsheet cliëntervaringsonderzoek WOT Schiedam 2017

Begin 2018 hebben cliënten van het WOT een vragenlijst ontvangen over hun ervaringen met het WOT. In dit onderzoek worden de cliëntervaringen op zes thema’s onderzocht. De resultaten van dit cliëntervaringsonderzoek zijn te vinden in de factsheet.

04-06-2018 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 58 kB

Rapport ondernemingspeiling Schiedam 2017

De ondernemingspeiling 2017 is uitgevoerd om een beeld te krijgen van hoe Schiedamse bedrijven, instellingen en zelfstandigen zonder personeel het lokale ondernemersklimaat waarderen. De belangrijkste uitkomst is dat de waardering voor het ondernemersklimaat voor de tweede keer op rij is gestegen: het gemiddelde rapportcijfer is dit jaar een 6,3 (in 2016: 6,1 en in 2015: 6,0). De nabijheid van onder- en toeleveranciers wordt dit jaar onveranderd hoog gewaardeerd en de waardering van alle overige aspecten is gestegen. Wel hebben in 2017 meer bedrijven moeite om personeel te vinden met het juiste opleidingsniveau.

18-02-2018 / Gemeente Schiedam / 11 pagina's / 415 kB

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het onderzoek over de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 beschrijft welke redenen Schiedammers hebben om wel of juist niet te gaan stemmen. De verkiezingsopkomst is vaak laag in Schiedam en het bestuur heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek om de opkomst gericht te kunnen bevorderen.

06-12-2017 / Gemeente Schiedam / 17 pagina's / 1062 kB

Imago-onderzoek 2017 Schiedam

Het imago-onderzoek 2017 beschrijft hoe Schiedammers denken over hun stad en hun bestuur. De nulmeting van dit onderzoek vond plaats in 2015. Uit een vergelijking van de twee onderzoeken blijkt dat zowel het imago van de stad onder de inwoners als hun oordeel over de vertegenwoordigers van de gemeente in de afgelopen twee jaar is verbeterd.

06-12-2017 / Gemeente Schiedam / 13 pagina's / 482 kB

Rapport Vrij reizen 2017

Schiedam kent sinds 2015 een regeling vrij reizen voor minima. Omdat de regeling op 1 april 2018 ten einde loopt, was het tijd voor een evaluatie. Het Kenniscentrum heeft een enquête gehouden onder gebruikers van de regeling om te peilen wat de regeling hen heeft opgeleverd. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de enquête. Op het moment van publicatie is nog niet bekend of en, zo ja, in welke vorm de regeling wordt voortgezet.

21-11-2017 / Gemeente Schiedam / 8 pagina's / 415 kB

Monitor Leefbaarheid & Veiligheid 2017 Schiedam

In juni/juli van 2017 is in Schiedam voor de tiende keer de monitor Leefbaarheid & Veiligheid gehouden. Daarin kunnen Schiedammers zich uitspreken over zaken als woonplezier, veiligheid en sociale cohesie. De uitkomsten dienen als belangrijke onderbouwing van het gemeentelijk beleid.

15-11-2017 / Gemeente Schiedam / 39 pagina's / 4918 kB

Kooporiëntatie 2017 Schiedam

Hoeveel tijd brengen Schiedammers in hun eigen centrum door? Waar kopen ze hun spullen en hoeveel geld geven ze uit? Waar besteden Schiedammers hun vrije tijd aan? Het tweejaarlijks gehouden Kooporiëntatie-onderzoek geeft antwoord op deze vragen en meer.

09-11-2017 / Gemeente Schiedam / 46 pagina's / 3982 kB

Rapport Ondernemerspeiling 2016

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de Ondernemingspeiling 2016, het onderzoek naar het Schiedamse vestigingsklimaat dat in 2016 is gehouden onder alle Schiedamse ondernemingen. Hierbij is bijzondere aandacht voor de uitkomsten voor ondernemingen die zijn gevestigd op één van de Schiedamse bedrijventerreinen.

30-10-2017 / Gemeente Schiedam / 16 pagina's / 612 kB

Factsheet Ondernemerspeiling 2016

De factsheet geeft kort de belangrijkste uitkomsten weer van de Ondernemingspeiling 2016, het onderzoek naar het Schiedamse vestigingsklimaat dat in 2016 is gehouden onder alle Schiedamse ondernemingen.

30-10-2017 / Gemeente Schiedam / 2 pagina's / 413 kB

Veiligheidsindex 2017 Schiedam

De Schiedamse Veiligheidsindex geeft de ontwikkeling van de veiligheidssituatie op wijkniveau weer in de vorm van rapportcijfers. De index is opgebouwd uit criminaliteitscijfers, gegevens van de Brandweer en Irado en enquêtegegevens uit de monitor Leefbaarheid & Veiligheid.

07-09-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 228 kB

Factsheet WMO Schiedam 2017

In 2016 namen cliënten deel aan een schriftelijke enquête naar de ervaringen met de WMO. Dit jaar is het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Aan de hand van drie thema's zijn meerdere stellingen voorgelegd. In deze infographic een verkorte weergave van de resultaten van zowel dit jaar als de meting in 2016. Kijk voor meer cijfers ook op www.waarstaatjegemeente.nl.

04-08-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 197 kB

Jong in Schiedam 2016

Resultaten Jongerenmonitor 2016. Hoe gaat het met de jongeren in Schiedam? Samen met jongeren zijn vragenlijsten opgesteld om hierachter te komen.

16-05-2017 / Gemeente Schiedam / 60 pagina's / 3273 kB

Onderzoek Evenementen, Cultuur en Media Schiedam 2016

Hoe bekend zijn Schiedamse evenementen en culturele instellingen onder de bewoners? En welk cijfer krijgen deze evenementen en instellingen? Hoe willen Schiedammers geïnformeerd worden over activiteiten in Schiedam. Deze vragen worden beantwoord in de rapportage evenementen en cultuur.

16-05-2017 / Gemeente Schiedam / 8 pagina's / 453 kB

Factsheet Schiedam Centrum 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

10-03-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 384 kB

Factsheet Schiedam Groenoord 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

10-03-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 305 kB

Factsheet Schiedam Kethel 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

10-03-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 284 kB

Factsheet Schiedam Nieuwland 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

10-03-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 308 kB

Factsheet Schiedam Oost 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

10-03-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 329 kB

Factsheet Schiedam Spaland/Sveaparken 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

10-03-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 307 kB

Factsheet Schiedam West 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

10-03-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 302 kB

Factsheet Schiedam Woudhoek 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

10-03-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 293 kB

Factsheet Schiedam Zuid 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

10-03-2017 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 282 kB

Onderzoek Hondenbeleid 2016 Schiedam

In 2016 heeft het Kenniscentrum het gemeentelijk hondenbeleid geëvalueerd. Hiervoor is de mening van zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters gevraagd. Onderwerpen waren onder andere de naleving van regels, bekendheid van bepaalde hondenvoorzieningen en de tevredenheid over uitlaat- en opruimmogelijkheden.

08-02-2017 / Gemeente Schiedam / 11 pagina's / 822 kB

Veiligheidsindex Schiedam

Overzichtstabel 2007-2015

16-05-2016 / Gemeente Schiedam / 1 pagina / 295 kB