Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken

Infographic Armoede en schulden Vlaardingen 2019

Hoe heeft de armoede onder de inwoners van Vlaardingen zich ontwikkeld in de afgelopen periode? Dat is de hoofdvraag van een onderzoeksrapport, dat het vervolg is op het rapport ‘Armoede in de MVS-gemeenten’ uit 2018. Bij dit rapport horen vier infographics: één voor elk van de gemeenten en één voor de drie gemeenten samen.

10-10-2019 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 202 kB

Vreugde of vuur? - Rapportage vreugdevuur en vuurwerk Vlaardingen 2018

In opdracht van de gemeente Vlaardingen heeft het Kenniscentrum MVS een enquête over vreugdevuren en vuurwerk uitgevoerd. Het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving wilde graag weten hoe de vreugdevuren en het afsteken van vuurwerk worden ervaren. Leveren deze uitingen een positieve bijdrage aan de jaarwisseling? Voelt men zich veilig of ervaart men overlast? Dit zijn enkele vragen die aan bod kwamen in het onderzoek.

05-12-2018 / Gemeente Vlaardingen / 11 pagina's / 732 kB

Ervaringen met de WMO - Factsheet Vlaardingen

Jaarlijks krijgen cliënten Wmo een schriftelijke enquête waarin gevraagd wordt naar de ervaringen met de Wmo. Aan de hand van drie thema’s zijn meerdere stellingen voorgelegd. De factsheet geeft een verkorte weergave van de resultaten van zowel 2018 en 2017. De rapportage gaat hier dieper op in. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunt u uw gemeente vergelijken met andere gemeenten.

02-07-2018 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 401 kB

Ervaringen met de WMO - Rapport Vlaardingen

Jaarlijks krijgen cliënten Wmo een schriftelijke enquête waarin gevraagd wordt naar de ervaringen met de Wmo. Aan de hand van drie thema’s zijn meerdere stellingen voorgelegd. De factsheet geeft een verkorte weergave van de resultaten van zowel 2018 en 2017. De rapportage gaat hier dieper op in. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunt u uw gemeente vergelijken met andere gemeenten.

02-07-2018 / Gemeente Vlaardingen / 12 pagina's / 578 kB

Factsheet cliëntervaringsonderzoek wijkteams Vlaardingen 2017

Begin 2018 hebben cliënten van het wijkteam een vragenlijst ontvangen over hun ervaringen met het wijkteam. In dit onderzoek worden de cliëntervaringen op zes thema’s onderzocht. De resultaten van dit cliëntervaringsonderzoek zijn te vinden in de factsheet.

04-06-2018 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 215 kB

VLD Peilt! 2017

VLD Peilt! is een bevolkingsenquête waarin het oordeel van de Vlaardingers over de thema’s leefbaarheid en veiligheid in de stad worden onderzocht. Voorliggende rapportage geeft de uitkomsten van dit onderzoek. Het levert niet alleen een beeld op van hoe zaken als woonplezier, veiligheid en sociale cohesie zich in Vlaardingen ontwikkelen, maar het geeft ook inzicht in onderwerpen als gezondheid, eenzaamheid en burgerparticipatie. Dit kan dienen als belangrijke onderbouwing van het gemeentelijk beleid.

04-05-2018 / Gemeente Vlaardingen / 41 pagina's / 1082 kB

Factsheet WMO Vlaardingen 2017

In 2016 namen cliënten deel aan een schriftelijke enquête naar de ervaringen met de WMO. Dit jaar is het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Aan de hand van drie thema's zijn meerdere stellingen voorgelegd. In deze infographic een verkorte weergave van de resultaten van zowel dit jaar als de meting in 2016. Kijk voor meer cijfers ook op www.waarstaatjegemeente.nl.

04-08-2017 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 340 kB

Onderzoek Dienstverlening 2017

In mei 2017 is onder het Vlaardingse internetpanel een onderzoek gehouden over dienstverlening van de gemeente Vlaardingen. Hoe tevreden is men over de dienstverlening in het algemeen en op welke aspecten is er verbetering nodig? Ook is gevraagd naar de behoefte aan nieuwe vormen van dienstverlening. De resultaten vindt u in de rapportage.

07-06-2017 / Gemeente Vlaardingen / 11 pagina's / 343 kB

Factsheet Vlaardingen 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

09-06-2016 / Gemeente Vlaardingen / 11 pagina's / 1459 kB

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek huwelijken Vld 2015 jaaroverzicht

In 2015 zijn alle personen die in Vlaardingen zijn getrouwd uitgenodigd hun mening te geven over hoe de gemeente Vlaardingen het huwelijk heeft voltrokken. Op basis van deze informatie is de dienstverlening hieromtrent verbeterd.

02-02-2016 / Gemeente Vlaardingen / 5 pagina's / 295 kB

Factsheet Vlaardingen Centrum 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

28-01-2016 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 729 kB

Factsheet Vlaardingen Holy-Noord 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

28-01-2016 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 845 kB

Factsheet Vlaardingen Holy-Zuid 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

28-01-2016 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 730 kB

Factsheet Vlaardingen Oostwijk 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

28-01-2016 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 845 kB

Factsheet Vlaardingen Vlaardinger Ambacht 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

28-01-2016 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 845 kB

Factsheet Vlaardingen Westwijk 2016

Het Kenniscentrum MVS stelt met enige regelmaat zogenaamde 'factsheets' op, met kerncijfers over een bepaald gebied.

28-01-2016 / Gemeente Vlaardingen / 1 pagina / 728 kB

Stadsagenda Vlaardingen 2015/16 - factsheet

In 2015/16 heeft de gemeente Vlaardingen het project "de Stadsagenda" uitgevoerd waarbij bewoners zelf met ideeën mochten komen voor de stad. Ter ondersteuning van dit project is er een enquête gehouden onder het Vlaardings internetpanel waarin is gevraagd wat men positief vindt aan het wonen in Vlaardingen en ook wat als minder prettig wordt ervaren. de resultaten van deze enquête zijn te zien in deze factsheet.

04-11-2015 / Gemeente Vlaardingen / 8 pagina's / 872 kB

Rapportage Sportmonitor Vlaardingen 2015

De Sportmonitor geeft een beeld van de mening van inwoners van Vlaardingen over de sportaccommodaties en het sportaanbod in de stad. Andere onderwerpen binnen dit onderzoek zijn de mate van lichaamsbeweging en sportdeelname.

22-09-2015 / Gemeente Vlaardingen / 12 pagina's / 954 kB