Een ogenblik geduld a.u.b.

Armoede!?

door Jeroen Muris

Is er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam sprake van verborgen armoede?

De eerste bevindingen van het datagedreven onderzoeksproject ‘Inzicht in (verborgen) armoede’ zijn beschikbaar. Voor het onderzoek zijn grote hoeveelheden microdata gekoppeld en geanalyseerd, waardoor een gedetailleerd beeld ontstaat van de armoede in de MVS-gemeenten. In het rapport wordt allereerst becijferd wat de omvang is van verschillende groepen armen. Ook wordt beschreven met welke kenmerken armoede samenhangt en in welke mate. Verder wordt stilgestaan bij de vraag die het beginpunt vormde van het onderzoek: maken alle inwoners die daarop recht hebben gebruik van de armoede- en schuldenvoorzieningen? Met andere woorden: is er geen sprake van verborgen armoede?