Een ogenblik geduld a.u.b.

Leefbaarheid & Veiligheid in Schiedam

30-11-2017
door Jeroen Muris

Schiedamse Monitor Leefbaarheid & Veiligheid 2017 en Veiligheidsindex 2017 gepubliceerd.

In juni/juli van 2017 is in Schiedam voor de tiende keer de monitor Leefbaarheid & Veiligheid gehouden. Daarin kunnen Schiedammers zich uitspreken over zaken als woonplezier, veiligheid en sociale cohesie. De uitkomsten dienen als belangrijke onderbouwing van het gemeentelijk beleid.

De Schiedamse Veiligheidsindex geeft de ontwikkeling van de veiligheidssituatie op wijkniveau weer in de vorm van rapportcijfers. De index is opgebouwd uit criminaliteitscijfers, gegevens van de Brandweer en Irado en enquêtegegevens uit de monitor Leefbaarheid & Veiligheid.

Monitor Leefbaarheid & Veiligheid en Veiligheidsindex zijn te vinden onder de Schiedamse onderzoeken.